Till våra business partners

INTRESSERAD  AV ATT KÖPA FISK FRÅN OSS  ELLER SÄLJA FISK VIA OSS ?

Vi bygger upp vår business genom att finnas nära kunder.

Därför kommer vi att öppna ett kontor i Stockholm för att öka närvaron i viktig svensk fiskmarknad. Därmed kommer vi att vara det enda större svenskt fiskodlingsföretag som har representation i stor-Stockholm.

Vi har goda kontakter till grossister i Sverige och Finland och i vissa andra länder runt Östersjö-regionen  genom att bolagets Vd arbetat med fiskhandel tidigare.
Vi kan sköta affärsrelationer och logistik i samband med fiskhandel på flera olika språk t.ex. på svenska, finska, danska, norska, engelska, tyska, estniska och ryska.

Vi hjälper också våra partners att distribuera sina produkter. Vi kan fungera som agenter eller att köpa och vidareförsälja partners produkter.

Just nu har vi intressanta utländska kontakter som vill köpa färsk regnbåge och röding för en marknad som är redo att betala bra för högklassiga produkter. Även andra fiskprodukter är intressanta.

Intresserad eller frågor. Kontakta oss!