Krokom/Vejmon

Vi har valt Krokom Rödöns-Vejmon 2:19 i norra Storsjön som lokalisering av bolagets anläggning. Orsaken är att här finns bra vattendjup och vattenomsättning i det allmänna vattnet söder om fastigheten, samt bärig väg nära till landbas och möjlighet att anlägga landbas utan att göra något större ingrepp i landskapet. Det kan antas att utsläpp från fiskodlingen som ligger i allmänt vatten, långt från stranden, effektivt skulle utspädas av omgivande vattenområdet.