Affärsidé

Bolagets affärsidé är att bygga livskraftig, miljövänlig och långsiktigt hållbar produktion av högkvalitativ sjömat i Sverige.

Bolagets första etableringar ligger i Krokom, Jämtlands län och i Lysekil, Västergötlands län.

Anledningen till att bolaget vill ha 2 lokaliteter är:

  • Stora kunder vill ha tillförlitliga leveranser av stora mängder färsk fisk året runt.
  • Tillståndsansökningar tar tid och utan en garanti att bolaget verkligen kommer få producera dessa mängder på sikt, blir det svårt att från start motivera kostnaden för slakteriet.
  • Den större verksamheten gör det även möjligt att investera i modern teknologi, vilket ger mindre foderspill och bättre kontroll över fisken och närmiljön.

Precis som inom jordbruket visar det sig att storskalighet är mer lönsamt än småskalighet.

En storskalig fiskuppfödning har följande fördelar mot en småskalig:

  • Avsevärt bättre möjlighet att nå stora kunder
  • Mindre miljöbelastning av foderspill pga. satsningar på modern teknologi
  • Mindre miljöbelastning då flera personer med hög kompetens jobbar med detta på heltid i team, att jämföra med någon enstaka person som har det som en bisyssla
  • Mindre miljöbelastning då långtradare kan gå fullastade med fisk från slakteriet
  • Möjlighet att investera i ett slakteri som slaktar året runt med bättre ergonomiska förutsättningar för personalen
  • Tryggare arbetsplatser
  • Mindre konjunkturkänsligt