Om företaget

Bright Water Fish Sweden AB bildades 2012  och har sitt säte i Krokoms kommun i Jämtland. Bolagets syfte är att bedriva fiskuppfödning, fiskförädling och därmed förenlig verksamhet.

Bolagets mål är att bygga upp miljövänliga fiskodlingar i Sverige samt att tillföra lokala arbetstillfällen genom en långsiktigt hållbar och klimatsmart fiskindustri i glesbygden.

”Bright Water” betyder klart vatten och symboliserar vårt intresse att värna miljön i vår verksamhet.

Bright Water Fish ämnar bli Sveriges främsta producenten av hållbar högkvalitativ svensk sjömat.

Vårt koncept

Etablering av fiskuppfödning i Sverige går hand i hand med att producera bästa tänkbara kvalitetsfisk genom att minska miljöpåverkan genom bättre kontroll, kortare transportavstånd, mindre foder, upptagande av sediment, ingen tillförsel av närsalter, vilket sammantaget ger högre lönsamhet och mindre miljöpåverkan.

Bild: Sammanfattning av miljöfördelar av vårt koncept.

Läs vidare:

Läs mer kring miljöeffekter av fiskodling i sötvatten enligt Nationellt Kompetenscentrum för vattenbruk.

Bright Water Fish var en officiell partner i ett projekt som leddes av IVL Miljöinstitut. Läs mer om detta projekt här.

Läs norsk forskningsrapport (2016) om vattenbrukets miljöeffekter här.