Konsumenter

Genom att köpa våra fiskprodukter, stödjer du den hållbara utveckling i Sverige.

Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för Sverige.
En stor del av fisk som saluförs i Sverige – importeras. Detta påverkar även klimatet. Genom att importera fisk, exporterar vi sysselsättning.

För att motverka de negativa konsekvenser av utländsk fisk, vill vi skapa hållbar fiskindustri i Sverige.

Vi vill även värna om en levande landsbygd och kustsamhälle genom att skapa lokala arbetstillfällen i mindre orter utanför storstäderna.

Vi har dessutom det bästa geografiska läget och kortaste avstånd till den svenska marknaden bland de stora aktörerna inom fiskuppfödning. Detta innebär att vårt klimatutsläpp blir mindre.

Vi satsar på sjö- och havsbaserade anläggningar eftersom de har mindre ekologisk fotavtryck än motsvarande landbaserade anläggningar. Vi bygger våra anläggningar på ett smart sätt – så att vi radikalt kan minska utsläpp och dess effekter.