Hållbar matproduktion

Nya metoder för hållbart vattenbruk utvecklas.

Tekniken förbättras hela tiden och det kommer nya metoder att minska miljöpåverkan från vattenbruk. Bright Water Fish vill vara med i den utvecklingen.

Bright Water Fish var en officiell partner i ett projekt som leddes av IVL Miljöinstitut (KTH i Stockholm). Läs mer om detta här.

Svenskt Vattenbruk är viktigt.

Enligt professor Anders Kiessling vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) innebär svenskt vattenbruk att:

  • Produktion av ett nyttigt livsmedel ger möjlighet att skapa balans mellan vildfångst och marknadens behov.
  • Nästa generations matproduktion kan placeras nära städer och har en speciell roll att fylla i framtidens kretsloppsbaserade samhälle.
  • Nya arbetstillfällen inom den agrara sektorn och bidrar till tryggad lokal matproduktion.
  • Vattenbruk kan utföra miljötjänster. T.ex. ”blå” fångstgröda i form av musslor och biogeneratorer (alger, jäst med mera) som i sin tur ger:
  • Mat
  • Foderråvara till våra hus-/produktionsdjur
  • Rättvisefrågan. Utan vattenbruk riskerar vild fisk att hamna i samma eller högre prisklass än vilt kött. Då blir fisk på bordet en klassfråga.
  • Vattenbruk har unika förutsättningar att bli föregångare inom matproduktionens gröna sektor

Fisk är hälsosamt mat som sparar miljön.

Fisk är en mycket nyttig föda för oss människor. Den innehåller bra fetter och proteiner. Det mesta på fisken går dessutom att äta, hela 70-85%, vilket kan jämföras med nötkreatur där endast ca 30 % av vikten kan användas till mat till människor.

Miljöpåverkan från fiskfoder har minskat – och samtidigt blir Östersjön faktiskt renare!

Fiskfoder innehåller en del marina råvaror men andelen minskar hela tiden stadigt från att från början varit 100% och är i dagsläget nere på ca 30%. De marina råvarorna består i dagsläget av vildfångad fisk som inte duger som matfisk (så kallad bifångst från trålning). Resterande andel är vegetabiliska råvaror.

Genom att använda råvara från Östersjön återvinner man även delar av de näringsämnen som nått Östersjön från såväl lantbruk som fiskuppfödningar (0,40 % av övergödningen i Östersjön beror av dagens fiskodlingar) i inlandet och får till ett kretslopp av fosfor och kväve. Skarpsillen rensas givetvis från tungmetaller innan den blir en del av fiskfodret.

Fosfor 1

Fodret har således hela tiden blivit mer och mer ekologiskt hållbart och trenden fortsätter.

Resultat av nya uppfinningar är renare natur för alla.

Mer läsning om den totala miljöpåverka från fiskodling

Forskning kring vattenbruk:

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk.

Senaste forskningsrapport från Norge (2016)