Välkommen!

Bright Water Fish vill skapa hållbar fiskindustri med levande hav och vattendrag. Bolagets mål är att skapa lokala arbetstillfällen genom en långsiktigt hållbar och klimatsmart fiskindustri i glesbygden. Bolagets verksamhet består av att med ny teknologi bygga upp miljövänliga fiskodlingar i Sverige.